Voor wie

Wij zijn gericht op bedrijven (ondernemingen) en particulieren. Kortom: iedereen die met onze reïntegratietrajecten, coaching en begeleiding hun arbeidsritme willen en kunnen vinden.

Onze reïntegratieactiviteiten die wij individueel en in groepen uitvoeren betreffen onder meer:

Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de klanten.
Inzicht geven in en het bewust maken van het eigen gedrag in relatie tot hun arbeidsritme.
Het opzetten van activiteiten die gericht zijn op ontdekking van eigen waarde en kwaliteit die hen succesvol maken in het arbeidsproces.
Het inspelen op specifieke vragen en behoeften vqn de klanten, die gerelateerd zijn aan de verbetering van hun werkmotivatie.