Visie & Doelstelling

Visie

Met onze visie willen we bereiken dat onze klanten een perspectiefvolle arbeidstoekomst tegemoet gaan. Dit wordt mogelijk gemaakt door de matching tussen de expertise van onze jobcoachers en de behoeften en doelstellingen van de klanten zelf.

Het bouwen aan vertrouwen in de mogelijkheden van onze klanten is het einddoel van onze missie. Wat eerst ver weg lag komt binnen handbereik om met frisse inzet en motivatie de deelname aan het arbeidsproces fysiek en psychisch met gevoelens van tevredenheid te hervatten.

Doelstelling

De coaches van Jobmatching vinden hun inzet en werkwijze pas geslaagd wanneer de klanten objectief in en buiten hun werkomgeving een waardig leven en arbeidsritme herwonnen hebben.