Expertise

Expertise

Onze coachingsaanpak is gebaseerd op bewustwording van de deelnemers. Zij vormen de spil van elk begeleidingstraject. Bij Jobmatching zijn de deelnemers de speler in het veld waar het om gaat. Klanten zijn de sparringspartners die op weg zijn naar het beheersen van nieuwe vaardigheden. Onze methode staat bekend als de SPIL-methode. SPIL staat voor: Sparringpartners Plaatsen Informatie in Leerprocessen.

Meerwaarde

Onze SPIL-methode versterkt de klant in zelfwaardering en geloof in eigen kracht, kunnen en mogelijkheden.

Het leven van mensen wordt negatief beïnvloed wanneer men chronisch blootgesteld wordt aan angst en stress. De coaches van Jobmatching zijn gespecialiseerd in de werking van het brein bij chronische angst en stress. Aan de klanten wordt geleerd doeltreffend om te gaan met het brein en hoe zij hun immuunsysteem kunnen versterken. Daardoor zijn ze beter in staat weerstand te bieden aan belemmerende situaties in hun leven. Onder meer bij een burnout, of wanneer zij last hebben van depressiviteitsverschijnselen. Onze specifieke expertise over het menselijk brein en onze werkwijze met onze klanten zijn belangrijke onderdelen van ons unique selling point. Het arbeidsritme dat ver van onze klanten kwam te staan, wordt door onze aanpak weer in balans en binnen handbereik gebracht. Innerlijke onrust wordt omgezet in levensperspectieven.

Meerwaarde