Wat kunnen we voor u betekenen?

Werkfitmaken

Bent  u aan het dubben wanneer u weer de kracht zult hebben om terug te keren naar uw werk, of dat u geen weg ziet hoe u uw ziekteverzuim kunt doorbreken? De coaches van Jobmatching staan voor u klaar om u werkfit te maken. Met passende begeleiding zetten we ons in om u weer in uw eigen kracht te zetten.

Re-integratietraject

Wanneer u geplaatst wordt voor de uitdaging om op zoek te gaan naar een nieuwe baan, ook dan zetten we onze werving en selectie expertise in om u te begeleiden naar nieuwe perspectieven.

Jobcoaching

Indien nodig worden medewerkers gecoacht op specifieke onderdelen binnen hun werk. De resultaten van die coaching zijn vooral te merken aan de grotere werkvreugde die zij in hun werk beleven. Zij zijn minder stress gevoelig en kunnen een beter onderscheid maken tussen thuis- en werksituatie.

Outplacement

Het komt voor dat u om bedrijfs-specifieke redenen uw baan dreigt te verliezen. Jobmatching beschikt over een ruime expertise om u in een andere werkkring te plaatsen. Bij outplacement houden we contact met uw huidige werkgever. Jobmatching ontvouwt plannen om u te begeleiden naar een nieuwe functie.

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Jobmatching heeft jarenlange ervaring om arbeidsconflicten in goede banen te leiden. Het doel van onze bemiddeling is gericht op wederzijdse acceptatie en het leren werken in harmonieuze verhoudingen.

Werving & selectie

Wanneer werkgevers op zoek gaan naar nieuwe werknemers, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van Jobmatching. Met het profiel van de nieuw aan te trekken functionaris,  gaan we aan de slag op zoek naar de juiste persoon.

Trainingen en workshops

De workshops die we op dit moment verzorgen betreffen het aanleren van vaardigheden om meer inzichten te verkrijgen in het functioneren van het menselijke brein in hun relatie tot hun immuunsysteem. Dit is van belang om burnout verschijnselen het hoofd te kunnen bieden.

Manager traint professional

Het begeleiden van professionals is een ‘kunst en kunde’. Naast vakdeskundigheid wordt in de training ingegaan op onder meer de juiste fit (chemie) tussen manager en professional. De opzet van de training is sterk Rogeriaans gericht.